Toimenpide-ehdotukset köyhyyden vähentämiseksi

Vuonna 2011: Toimenpide-ehdotukset hallitusohjelmaan luovutettiin peruspalveluministeri Paula Risikolle. 3.3.2011.

Toimenpide-ehdotukset muodostavat kolme kokonaisuutta:

 

1) Työ on parasta sosiaaliturvaa – kun sillä tulee toimeen.
2) Reilussa yhteiskunnassa heikoimmista pidetään aina huolta.
3) Ihmisillä on erilaiset kyvyt ottaa vastuu elämästään.

 

Vuonna 2009:

Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelusarjan alustuspuheenvuoroista ja tilaisuuksissa käydyistä keskusteluista kootut 10 toimenpide-ehdotusta köyhyyden vähentämiseksi luovutettiin 5.8.2009 peruspalveluministeri Paula Risikolle.

Tutkijat, sosiaalialan työntekijät ja asianosaiset suunnittelivat yhdessä Kuka kuuntelee köyhää? -keskustelusarjan tilaisuudet ja keskustelivat niissä köyhyydestä, sen seurauksista ja keinoista sen vähentämiseksi.

Keskustelusarjan viisi tilaisuutta järjestettiin Helsingin kaupungintalon auditoriossa ja eduskunnan Kansalaisinfon tiloissa syksyllä 2008 ja keväällä 2009.

Toimenpide-ehdotukset köyhyyden vähentämiseksi:

1. Köyhän ääni kuuluvaksi julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa

2. Perusturvan parantamista ei saa siirtää taas kerran

3. Velkatilanteisiin tulee saada kohtuullisia ratkaisuja

4. Syrjäytymisestä osallisuuteen – vammaisten köyhyys

5. Yksineläviä ei saa sivuuttaa

6. Työvoimapalvelut yhdeltä luukulta, kaikille

7. Riittävä terveydenhuolto on turvattava kaikille

8. Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava

9. Sosiaalipalvelut eivät saa sisältää syrjäyttäviä elementtejä

10. Kaveria ei jätetä

"Numeron voima, sanan valta - Kuka kuuntelee köyhää?" -seminaarin (10-11.4.2008) järjestäjät ovat koonneet seminaarin keskusteluista kymmenen teesiä, joilla köyhyyden ongelmaan voitaisiin Suomessa pureutua.

Muistio luovutettiin peruspalveluministeri Paula Risikolle 24.6.2008.