KUULE KÖYHÄÄ-toimikunta   

Maassamme on lähes 700 000 köyhää ihmistä. Parissa kymmenessä vuodessa köyhien määrä on kaksinkertaistunut. On kyseenalaista voimmeko enää ylpeillä hyvinvointiyhteiskunnalla.

Köyhien ihmisarvo ja itsekunnioitus on uhattuna. He eivät tunne omaavansa enää täysimääräisiä kansalaisvapauksia. Köyhät ovat ainoa kansalaisryhmä, jolta puuttuu oma eturyhmä ja edunvalvonta.

Tähän tarpeeseen on perustettu Tampereella toimiva Kuule köyhää-toimikunta.Toimikunnassa on kaksitoista jäsentä, jotka edustavat eri tavoin köyhyyskysymyksen tuntemusta. He ovat joko köyhiä ihmisiä tai kirkon työntekijöitä. Enemmistö toimikunnan jäsenistä kokee itse köyhyyttä. Työntekijäjäsenet kohtaavat köyhyysongelman työssään päivittäin.

Kuule köyhää-toimikunta on asiantuntijaelin. Se laatii kannanottoja ja tekee aloitteita köyhien olosuhteiden ja kohtelun parantamiseksi. Toimikunta jakaa valistusta ja järjestää yleisötilaisuuksia, pyrkien käynnistämään keskustelua köyhyyden poistamisesta.

Toimikunta on valmis tukemaan toimia, jotka lieventävät lamaannusta, joka on vallannut suurimman osan köyhistä ihmisistä. Tavoitteena on saada köyhät liikkeelle puolustamaan oikeuksiaan. Valistusta suunnataan myös hyvinvoivaan kansanosaan, jotta köyhyyttä ei enää luultaisi itse aiheutetuksi ongelmaksi, vaan ymmärrettäisiin köyhyys osana yhteiskuntarakennetta.

Toimikunta työskentelee läheisessä yhteydenpidossa Tampereen seurakuntien yhteiskunnallisen työn kanssa. Toimikunta on myös valtakunnallisen Kuka kuuntelee köyhää-verkoston kumppani.

Kannanotoistaan ja toimistaan toimikunta vastaa itse.

www.facebook.com/kuulekoyhaa


KUULE KÖYHÄÄ
YHTEISKUNNALLINEN TYÖ
PL 226, 33101 TAMPERE